Hoofdpagina Uwiki. Uw Wiki voor transities

Uit Betekenis Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Transition Wiki Kennisbank

Logo.png
Transition Wiki, deze transition encyclopedie wordt momenteel ontwikkeld. Zo ontstaat een kennisbank waar iedereen voordeel van heeft. Kijk naar de index voor de onderwerpen waar verder mee geschreven of mee begonnen kan worden hiermee. Ja, u leest het goed: Transition wiki is niet alleen bedoeld om kennis te consumeren, graag vragen wij uw kennis bijdrage doordat u zelf mee kunt schrijven. "Consuminderen" is een mooi nieuw Nederlands woord waar veel voor valt te zeggen. Raadpleeg eerst deze en hulppagina voor informatie over het gebruik van Transition Wiki.

Aangeraden wordt ook een gerenommeerde encyclopedie te raadplegen zoals Encyclopǣdia Britannica voor adequate informatie.

Kenniscentrum Gezonde Geest

Het lichaam functioneert goed met een gezonde geest en andersom. Deze wiki is een kennisbank aan het opbouwen vooral over hoe je geest gezond te houden. Ervaringsdeskundigen verschaffen informatie die in de reguliere GGZ wellicht niet te verkrijgen is.

Het is tijd voor een echte transitie in de geneeskunde.

Transition Town Rotterdam

Transition Town pictogram.png
Rotterdam kent een nieuwe gemeenschap die bezorgd is over globale problemen. Als deel van de beweging Transition Towns hebben zij elkaar opnieuw lokaal gevonden in allerlei wijken in Rotterdam. Er wordt voornamelijk gewerkt vanuit het transitie concept met als doel het transitiemodel.

Mens en milieu

Om gezond te blijven is ook ons milieu belangrijk. Gelukkig proberen steeds meer mensen duurzaam te leven. De klimaatverandering noopt politici zich ook te uiten over dit onderwerp en zijn nu vooral gefocust op de vermindering van broeikasgassen. Jammer dat financiële belangen vaak nog de overhand hebben. Met z'n allen kunnen we dit veranderen, dit wordt ook wel grassroots genoemd.

Gezondheid

Gezond zijn is één van de belangrijkste ingrediënten voor een gelukkig leven. De gezondheidsportaal geeft meer informatie. Er wordt vooral gezocht naar een holistische zienswijze die de medische benaderingen doorbreekt. Ayurveda is een geneeswijze die populairder wordt in het westen. Vooral de natuur zelf kan ons veel bieden, vooral kruiden zijn hierin zeer nuttig gebleken.

Rotterdam Energietransitie Plan

Energietransitie-rotterdam-.jpg
Het Rotterdam Energietransitie Plan, een speciaal project van deze wiki, gaat over de energietransitie die Rotterdam aan het maken is of nog moet maken en wat u wellicht kunt doen. Dit gaat niet alleen over energie of transitie, neen, de klimaatvriendelijke stad, deep ecology, biodiversiteit, recycling en vele onderwerpen die de stad Rotterdam betreffen komen aan bod.
Energie.png


Het project doet een beroep op common sense en gevoel voor redelijkheid, maar ook harde wetenschappelijke feiten komen aan bod. Als sommigen een beetje in slaap gesust waren door klimaatsceptici, die klimaatverandering ontkennen, worden ze wel wakker.

Dit project is open scource, dus u kunt ook meedoen. Laat u niet meeslepen door de huidige 'business as usual' houding, maar laat u inspireren door uw groene hart voor de stad. We staan voor een tweesprong, de juiste keuzes die we nu maken zullen onomkeerbare gevolgen hebben voor de toekomst.

Financiële crisis

Economie.png
De creditcrisis treft iedereen in de wereld. Tot voor kort was de vooronderstelling dat economieën eindeloos konden groeien. Meer geld, meer producten consumeren, steeds rijker. We lenen van de toekomst omdat we denken dat de toekomst rijker zal zijn. Nu gaan mensen twijfelen aan deze veronderstellingen, de realiteit achterhaalt het virtuele systeem. Transition wiki zal informatie aan gaan leveren over wat mensen gevonden hebben aan lokale oplossingen ook in Rotterdam.


Overgenomen van "http://www.uwiki.nl/uwiki/index.php?title=Hoofdpagina&oldid=7460"